แนวทางด้วยหัวใจเพื่อสร้างธุรกิจที่ดีขึ้น

แนวทางด้วยหัวใจเพื่อสร้างธุรกิจที่ดีขึ้น

เป็นไปได้ว่าคุณรู้วิธีคิดเกี่ยวกับธุรกิจ ของคุณ ในแง่ของประสิทธิภาพการดำเนินงาน อัตรากำไร และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ คุณทราบโครงสร้างที่คุณต้องการเพื่อบริการลูกค้าของคุณ จำนวนพนักงานที่คุณต้องการเพื่อให้งานที่จำเป็นสำเร็จลุล่วง และงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อให้ทุกอย่างลุล่วง ความรู้และความคิดทั้งหมดที่มีในหัวของคุณทำให้คุณไปได้ไกล แต่มีบางอย่างที่ยังขาดหายไป

สร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับลูกค้าของคุณ

Gerald Zaltman ศาสตราจารย์ Harvard Business Schoolกล่าวว่า 95 เปอร์เซ็นต์ของการตัดสินใจซื้อของเราเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว เราซื้อโดยอิงจากการตอบสนองทางอารมณ์โดยธรรมชาติ จากนั้นจึงพยายามหาเหตุผลที่ซื้อนั้นโดยใช้ตรรกะ นี่หมายความว่าข้อพิจารณาเชิงปฏิบัติ เช่น ราคา ประสิทธิภาพ และคุณภาพ เป็นเรื่องรองลงมาจากประสบการณ์ของลูกค้า รูปแบบการมุ่งเน้นลูกค้าตามหัวใจจะแนะนำว่าการถามเกี่ยวกับความต้องการและความต้องการของลูกค้าจะทำให้ประสบการณ์ของพวกเขาพิเศษและน่าจดจำยิ่งขึ้น

จากการวิจัยของ HubSpot พบว่า 68 เปอร์เซ็นต์ของผู้บริโภคกล่าวว่าพวกเขาเต็มใจที่จะจ่ายเงินมากขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการจากแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักซึ่งมอบ ประสบการณ์ การบริการลูกค้า ที่ดีเป็นพื้นฐาน และ 93 เปอร์เซ็นต์ของลูกค้ามีแนวโน้มที่จะซื้อซ้ำกับบริษัทที่ให้บริการลูกค้าที่ดีเยี่ยม . จากข้อมูลนี้ การเชื่อมโยงทางอารมณ์กับลูกค้าจะนำไปสู่ผลกำไรที่ดีขึ้น

สร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับพนักงานของคุณ

เมื่อเรานึกถึงการดูแลพนักงาน เราพิจารณาเสนอสวัสดิการที่มีคุณภาพ ค่าจ้างที่แข่งขันได้ และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความต้องการที่สำคัญ แต่สิ่งเหล่านี้เป็นข้อกำหนดของสถานที่ทำงานที่เหมาะสม ซึ่งไม่ควรสับสนกับผลประโยชน์ที่ตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ของพนักงาน

ผลลัพธ์ด้านการทำงานและที่จับต้องได้ เช่น พนักงานที่ทุ่มเทมากขึ้น การรักษางานที่ดีขึ้น สภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นบวกมากขึ้น และวันลาป่วยที่น้อยลง ล้วนมาจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่พนักงานรู้สึกว่าได้รับการดูแลที่ดีขึ้นจากนายจ้าง นายจ้างสามารถปลูกฝังความรู้สึกเหล่านี้ได้โดยให้พนักงานทำงานที่มีความหมายมากขึ้น ให้อิสระและความรับผิดชอบมากขึ้น ส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน และเฉลิมฉลองความสำเร็จของแต่ละคน

ที่เกี่ยวข้อง: ความมหัศจรรย์ของการยืนยันด้วยวาจาและการเชื่อมต่อทางอารมณ์ในบทบาทการจัดการ

มุ่งมั่นที่จะทำให้โลกดีขึ้น

บริษัทต่างๆ มักจะสร้างชื่อเสียงโดยพิจารณาจากคุณภาพของบริการและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แต่เราทุกคนต่างก็รู้จักบริษัทที่มีสภาพแวดล้อมในการทำงานต่ำกว่ามาตรฐานหรือขาดความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืนของระบบนิเวศ บริษัทเหล่านี้ ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ของตนจะดีเพียงใด สุดท้ายก็ต้องทนทุกข์กับความเห็นสาธารณะที่ไม่ดี บริษัทที่มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้โลกดีขึ้นมักจะประสบความสำเร็จ บางครั้งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นเพียงอย่างเดียว

บริษัทไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหาความหิวโหยของโลกเพื่อนำไป

สู่โลกที่ดีขึ้น เพียงแค่ต้องมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบในทางบวกและสัมพันธ์กัน บริษัทต่างๆ สามารถทำได้โดยการสนับสนุนกิจกรรมในท้องถิ่น ว่าจ้างหรือว่าจ้างบุคคลภายนอกในท้องถิ่น มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ฝึกฝนความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน และแสดงให้เห็นถึงหัวใจที่อยู่เบื้องหลังม่านขององค์กร

สร้างความไว้วางใจ

ในการสำรวจโดยForbes.comพนักงาน 2 ใน 3 ที่ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขาละเลยที่จะรายงานปัญหาในที่ทำงานให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทราบ เพราะพวกเขาไม่คิดว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข ในขณะที่ 49 เปอร์เซ็นต์ละเลยที่จะรายงานปัญหาเพราะกลัวว่าจะถูกตอบโต้ . เห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้นำไปสู่การหมุนเวียนของพนักงานสูง ความยากลำบากในระยะยาวในการฝึกอบรมและประสิทธิภาพการทำงาน และการพังทลายของผลกำไร

ในช่วงอายุขัยของบริษัทส่วนใหญ่ มีจุดสูงสุดของความเจริญรุ่งเรืองและหุบเขาแห่งความท้าทาย บริษัทที่ยอมรับทั้งช่วงเวลาทั้งภายในและภายนอกด้วยความซื่อสัตย์และความชัดเจนในระดับเดียวกัน แบ่งปันความสำเร็จทางการเงินกับพนักงาน และยอมรับความผิดพลาดของบริษัท นั่นคือบริษัทที่จะมีพนักงานที่มีความสุขมากขึ้น การต้อนรับที่อบอุ่นจากสาธารณะ และยาวนานมากขึ้น -พนักงานระยะที่จะไว้วางใจบริษัทในการตัดสินใจที่จะช่วยให้พวกเขาเติบโต

บัดนี้ เป็นการเหมาะสมที่จะถามคำถาม แต่เมื่อคำถามเหล่านั้นบ่งบอกถึงความสงสัย และทำให้ใจเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน มันจะทำลายความเชื่อมั่นในศรัทธา คริสตจักรจำเป็นต้องตรวจสอบรากฐานทางศาสนศาสตร์อย่างต่อเนื่อง แต่มีบางอย่างที่คุณต้องชำระ สิ่งหนึ่งที่เกี่ยวกับคริสตจักรในพันธสัญญาใหม่ พวกเขาไม่ได้เทศนาเกี่ยวกับพระคริสต์ที่สงสัย พวกเขาเทศนาถึงพระคริสต์อย่างแน่วแน่ 

โปรดใช้พระคัมภีร์ของคุณ และดูข้อพระคัมภีร์ที่น่าอัศจรรย์สองข้อในพันธสัญญาใหม่ ลุคบทแรก พายุฝุ่นแห่งความสงสัยกำลังกัดเซาะความเชื่อมั่นในความสมบูรณ์ของข้อความมิชชั่นในบางแวดวงในปัจจุบัน เมื่อคุณดูที่คริสตจักรในพันธสัญญาใหม่ พวกเขาไม่ได้ออกไปเทศนาเกี่ยวกับข้อสงสัยของพวกเขา พวก

แนะนำ 666slotclub / hob66